Från vänster: Saga Lööf och Prins Carl Philip. Bild tagen av Ester Hedberg, Dyslexiförbundet.

Saga Lööf – årets pristagare av Dyslexipriset

Gymnasieeleven Saga Lööf blev årets mottagare av Dyslexipriset. Priset delades ut av prins Carl Philip vid en ceremoni den 3 oktober på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde på Djurgården i Stockholm. Saga fick priset för att hon under flera år stått upp för elever med dyslexi och deras rättigheter.

Saga Lööf är 17 år gammal, hon studerar på samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet och simmar på fritiden. Hon fick sin dyslexidiagnos i fjärde klass och sedan dess har hon arbetat för att förbättra villkoren för elever med dyslexi. Nu belönas Saga med Dyslexipriset för sitt arbete.

– När jag fick veta det blev jag väldigt rörd och började gråta, sedan blev jag väldigt glad och nervös, säger hon.

Saga säger att hon ofta använder sina kunskaper om dyslexi i sitt skolarbete, och det kommer hon att fortsätta göra. Prispengarna ska hon sätta in på ett bankkonto, men kanske blir det också lite nya kläder.

Prins Carl Philip är är starkt engagerad i frågor om dyslexi, vilket delvis beror på hans egna erfarenheter av att leva med dyslexi. Genom Prinsparets stiftelse arbetar prinsen för ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi.

Bakom Dyslexipriset står Dyslexiförbundet och Svensk Talteknologi. Syftet med priset är att främja insatser utöver det vanliga som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. I år är det sjunde gången som priset delas ut. Priset är på 25 000 kr och delas ut till en pristagare.

Juryn består av Inger Rålenius, Dyslexiförbundets styrelse; Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen; Helene Kindstedt, kanslichef på Dyslexiförbundet; Anders Abrahamsson, grundare av Dyslexipriset; Susanna Cederquist, föreläsare, författare och vinnare av Dyslexipriset 2019 och Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets stiftelse.

Juryns motivering: Saga Lööf kämpar för alla elevers rätt att göra de nationella proven på det sätt som fungerar för var och en. Själv vill hon helst läsa med öronen. Med mod och envishet har hon i rättegångssalen stått upp för elever med dyslexi. Nu har hon siktet inställt på FN. Hon gör något som många andra inte vågar eller orkar, och som inte heller ska behöva göras av en skolelev. Allt för att elever med dyslexi under de nationella proven ska ha samma förutsättningar som alla andra. Hennes fokus och drivkraft handlar inte om att synas själv utan om att förändra sakfrågan i stort. Saga Lööf är en viktig kraft och en röst för så många elever. Hon bidrar till en värld där alla barn och unga får förutsättningarna att tillgodogöra sig sin utbildning på egna villkor.

Övriga nominerade till priset var specialpedagog Sara Grill, Sigfridsborgs skola i Älta och professor Helene Ehriander, Linneuniversitetet i Växjö.

Prisutdelningen går att se i efterhand på Dyslexiförbundets Facebooksida som du hittar HÄR.