Foto: Linda Broström Kungl Hovstaterna

Prins Carl Philip delar ut Dyslexipriset 2022

Årets Dyslexipris delas ut av prins Carl Philip, Dyslexiförbundets beskyddare. Vem pristagaren är avslöjas i samband med prisutdelningen måndagen den tredje oktober. Ceremonin äger rum på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde på Djurgården i Stockholm.

Prins Carl Philip är starkt engagerad i frågor om dyslexi. Det beror delvis på hans egna erfarenheter av att leva med dyslexi. Genom Prinsparets stiftelse arbetar prinsen för ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi. Prinsen är Dyslexiförbundets beskyddare sedan 2016.

Prins Eugens Waldemarsudde var ursprungligen hem åt prins Eugen (1865–1947) och är idag ett av Sveriges mest besökta konstmuseer. Utdelningen av Dyslexipriset äger rum i den vackra sällskapsvåningen, som är bevarad som den såg ut under prins Eugens tid.

Dyslexipriset är instiftat av Dyslexiförbundet och Svensk Talteknologi. Syftet med priset är att främja insatser utöver det vanliga som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. I år är det sjunde gången som priset delas ut.

30 personer nominerades till årets pris. Juryn beslutade att tre av dessa ska gå vidare till slutnomineringen. Det är Saga Lööf, gymnasieelev, Sara Grill, specialpedagog och Helene Ehriander, professor.

Juryn består av Inger Rålenius, Dyslexiförbundets styrelse; Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen; Helene Kindstedt, kanslichef på Dyslexiförbundet; Anders Abrahamsson, grundare av Dyslexipriset; Susanna Cederquist, föreläsare, författare och vinnare av Dyslexipriset 2019 och Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets stiftelse.

Ceremonin startar kl. 14.15 måndagen den 3 oktober och sänds i realtid via Dyslexiförbundets sida på Facebook. Kl. 13.00 samma dag hålls en paneldebatt på temat ”Allas rätt till läsning ”. Programpunkterna är två av flera som inträffar under Dyslexiveckan 2022. För länkar till strömningarna besök www.dyslexi.org/dyslexipriset2022