Här presenteras juryn för Dyslexipriset 2024

Tidigare vinnare är Susanna CederquistUlla FöhrerFöreläsarduon DysseDysseAppenKent Sköld

Tillsammans har vinnarna tagit kunskapen om Dyslexi i Sverige framåt. Känner du någon som arbetar aktivt för eller med personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Hör av dig till oss!

Vinnare 2023

Gulistan Kavak, socionom och författare.

Vinnare 2022

2022 gick priset till skoleleven Saga Lööf.

Vinnare 2021

Torbjörn Lundgren, författare

Vinnare 2020

2020 uteblev dyslexipriset på grund av pandemin.

Vinnare 2019

Susanna Cederquist, föreläsare, utbildare och rådgivare.

Vinnare 2018

Ulla Föhrer Dyslexipriset

Mångfacetterade Ulla Föhrer

Vinnare 2017

Föreläsarduon Dysse, bestående av Niklas Nilsson och Petra Nylén.

Vinnare 2016

Gro Granqvist, Louise Lindqvist och Ingrid Lind med DysseAppen.

Vinnare 2015

Kent Sköld för hans utmärkande insatser under hela sitt yrkesverksamma liv.