Vem förtjänar att vinna Dyslexipriset 2024?

Nomineringen till Dyslexipriset 2024 är nu öppen, och du kan nominera personer, föreningar eller institutioner. Alla är välkomna att nominera till priset.

Dyslexipriset tilldelas årligen till någon som har gjort en positiv insats för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. En jury utser sedan pristagaren.

Sista dagen för nomineringar är måndagen den 9 september 2024.