De tre slutnominerade till Dyslexipriset 2021 är från vänster Johanna Gustafsson, Niklas Hyland och Torbjörn Lundgren.
Fotograf/Källa: Julia Sjöberg, Niklas Hyland och Ester Hedberg.

Nomineringen till årets Dyslexipris är avslutad. Juryn har beslutat att tre personer ska gå vidare till slutnomineringen. Vinnaren presenteras på Världsdyslexidagen den 7 oktober. De tre slutnominerade är Johanna Gustafsson, Niklas Hyland och Torbjörn Lundgren.

Dyslexipriset delas ut av Dyslexiförbundet och Svensk Talteknologi. Syftet med priset är att främja insatser utöver det vanliga som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Prisutdelningen sker på Prins Eugens Waldemarsudde, ett konstmuseum på Djurgården i Stockholm. Ceremonin kommer att sändas i realtid via Dyslexiförbundets sida på Facebook. Priset är på 25 000 kr och delas ut till en pristagare. I år är det sjätte gången som priset delas ut.

Juryn består av Inger Rålenius, Dyslexiförbundets styrelse, Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen, Helene Kindstedt, kanslichef på Dyslexiförbundet, Anders Abrahamsson, vd för Svensk Talteknologi och Susanna Cederquist, föreläsare, författare och vinnare av Dyslexipriset 2019.

Presentation av de slutnominerade:

Johanna Gustafsson
Johanna är författare, fritidsledare och arbetar som resurs för elever i behov av extra stöd på en skola i Jönköping.

– Jag vill vara den resursperson jag själv aldrig fick i skolan, men som jag hade behövt, säger hon.

För två år sedan kom boken ”Johanna – Tre diagnoser i skolan”, som Johanna skrivit tillsammans med pedagogen Kenth Hedevåg. Boken handlar om hennes skolgång och hur den skulle kunna ha varit mycket bättre om hon fått rätt hjälp. Under hennes sista år på gymnasiet skrev hon en uppsats om dyslexi. Genom uppsatsen kom hon i kontakt med Niklas Hyland, som gjorde tv-program om hennes sista termin på gymnasiet. Johanna har dyslexi, adhd och autism. De som nominerat Johanna skriver bland annat att hon motiverar andra, har gjort sina svårigheter till framgångsfaktorer och hon är ”helt enkelt en stjärna”.

– Det är jätteroligt att vara nominerad. Det är kul att också Torbjörn Lundgren och Niklas Hyland är nominerade, säger Johanna Gustafsson.

Niklas Hyland
Niklas är journalist, författare och tv-producent. Han har själv dyslexi och har gjort flera tv-program om dyslexi. Genom serierna ”Dysselexi – blind, blåst och bortgjord” och ”Jakten på dyslexin” har han närmat sig dyslexin ur de flesta vinklar, han har utgått från sig själv, intervjuat andra med dyslexi, undersökt olika metoder, pratat med föräldrar, lärare, skolpolitiker och forskare. Filmerna om dyslexi har fått stort genomslag och flera av programmen ligger fortfarande på UR-play, för den som vill se.

Niklas är också en av författarna till boken ”Dyslexi: mina bästa sidor är ordblinda”. De som nominerat honom skriver bland annat att han har bidragit till att ”bryta stigman, krossa myter och förebygga fördomar runt dyslexi”.

– Det är jättekul att ha blivit nominerad, men minst lika roligt att Johanna Gustafsson blev det. Och Torbjörn Lundgren. Därmed inte sagt att jag inte vill ha priset. Jag skulle bli stolt och skryta om det, säger Niklas Hyland.

Torbjörn Lundgren
Torbjörn är författare, föreläsare och har varit aktiv i Dyslexiförbundet i många år. Han har författat åtta böcker, både skönlitterära och fakta. Dessutom har han skrivit ett otal rapporter och artiklar.

– Jag blev författare för att jag har något som jag vill säga, och jag tror att många med dyslexi känner igen sig i det, säger han.

Torbjörn har bland annat tagit initiativ till flera framgångsrika projekt, som Fungerande medier, Begripsam och Begriplig text. Han var också en av förgrundsgestalterna inom Dyslexikampanjen som pågick mellan 1996 och 1998. Kampanjen bidrog till att dyslexi blev ett känt begrepp för nästan alla. Torbjörn har själv dyslexi. De som nominerat honom skriver bland annat att han har visat att dyslexi går bra ihop med intellekt och litteratur.

– Jag blev överraskad och väldigt glad. Jag tror inte att jag någonsin tidigare blivit nominerad till ett pris, säger Torbjörn Lundgren.

Prisutdelningen sker på Världsdyslexidagen den 7 oktober på Prins Eugens Waldemarsudde, där en av de nominerade kammar hem Dyslexipriset 2021.