Tillbaka till Nyheter

Prins Carl Philip inviger Dysleximässan

Den 19 och 20 oktober 2018 arrangerar Dyslexiförbundet sin årliga mässa. Dagarna är späckade av föreläsningar, workshops och utställningar. Allt handlar om hur vi kan underlätta vardagen för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Mässan äger rum på Karlstad Congress Culture Center.

– Mässan erbjuder en unik möjlighet att få se bredden av de stöd och verktyg som finns för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter, säger mässorganisatör Inger Rålenius.

Mässan invigs med ett tal av Hans Kungliga Höghet prins Carl Philip, som själv har erfarenheter av dyslexi. Till Karlstad kommer ett 50-tal utställare och 40 föreläsare.

Deckarförfattaren Helen Tursten har själv dyslexi. Hennes föreläsning och utdelning av Dyslexipriset avslutar mässan lördagen den 20 oktober.

Mässans öppettider: 

Fredag 19 oktober kl. 9.00 till 18.00
Lördag 20 oktober kl. 9.00 till 15.00

Övriga föreläsare är bland andra:

  • Elisabeth Miske, logoped från Karlstad, talar om vikten av tidiga och tydliga läs- och skrivutredningar. Elevens motivation hotas, men rätt stöd gör inlärning lättare.
  • Johanna Kristensson, ”Logopeden i skolan”, presenterar appar och andra verktyg.
  • Sofia Norén, verksamhetschef vid LegiLexi stiftelse, presenterar ett bedömningsstöd som används av tusentals lågstadielärare.
  • Markus Björnström, leg. logoped vid Språkzonen AB, berättar om första hjälpen vid räknesvårigheter och dyskalkyli – vad kan skolan och föräldrarna göra?
  • Anna Fouganthine, lektor på Linnéuniversitetet, pratar om att dyslexi inte bara är läs- och skrivsvårigheter – vilka närliggande uttryck kan denna funktionsvariation ta sig?

Artikelkälla: Dyslexi.org