Tillbaka till Nyheter
Catharina Dyslexipriset

Eldsjälen från Malmö är en av de nominerade till årets Dyslexipris

Catharina Åkerman är fembarnsmamman som sent i livet upptäckte att hon har Dyslexi, något som även två av hennes barn har. När hennes yngsta dotter tidigt visade tecken på läs- och skrivsvårigheter började hon engagera sig allt mer i dyslexifrågor. Idag sitter hon med i Dyslexiförbundets styrelse i Malmö och Skåne och arbetar dagligen med att stötta föräldrar, barn eller andra personer som på något sätt behöver hennes hjälp.

Catharina bor sedan fyra år tillbaka i Svedala. Hennes fem barn är utflugna, så boendet delar hon idag med hunden Cooky. Catharina är utbildad lärare med stort intresse för böcker. Läsa är bland det bästa hon vet och hon håller, sedan 2002, kontinuerligt i en läsecirkel. 

– Det är många som inte tror på att jag har dyslexi med anledning av mitt läsintresse. Trots att jag läser mycket så går det förhållandevis sakta. Jag är starkast visuellt. När jag istället lyssnar på en text tappar jag koncentrationen efter ett tag, berättar Catharina. 

Efter att hennes yngsta dotter i tidig ålder diagnostiserades med dyslexi, så blev Catharina på olika sätt mer och mer engagerad i arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Idag arbetar hon dagligen med frågor som rör just läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 

– Idag är jag medlemsansvarig för Dyslexiförbundet i Malmö och har i och med det, otroligt mycket kontakt med medlemmar. Förutom att ge svar på de frågor som medlemmarna har så kan jag exempelvis följa med föräldrar när de har möte med skolan eller stötta vuxna som gått på komvux men inte fått den hjälp de behöver. Jag arbetar även hårt för att värva nya medlemmar.

Ju mer du som förälder eller lärare kan, desto bättre kan du i nästa led hjälpa eleven.

Kollegan Eva von Bahr, som blev nominerad till Dyslexipriset 2017, arbetar tätt tillsammans med Catharina Åkerman. Hon ser Catharina som en förebild och berättar glatt om hur hur hårt kollegan arbetar för att värva medlemmar och vilken fantastisk eldsjäl hon är.

– Jag skulle vilja beskriva Catharina med ett omvänt Churchill citat: Sällan har en person gjort så mycket för så många, berättar Eva.

Catharina föreläser inte längre själv men är ofta inblandad när en föreläsare ska bokas till Dyslexiförbundet i Skåne och Malmö. Hon är dessutom ute på fältet en hel del där hon informerar och stöttar där det behövs. I sådana sammanhang är Catharina starkt förknippad med sitt bokbord. På bordet presenterar hon litteratur som hon läst, tycker är lite extra bra och gärna vill rekommendera.

– Litteraturen jag tipsar om är fackböcker, som lärare och föräldrar kan ha intresse och nytta av att läsa. Det kan exempelvis vara böcker om dyslexi, dyskalkyli och studieteknik. Ju mer du som förälder eller lärare kan, desto bättre kan du i nästa led hjälpa eleven.

En värdefull informationskälla som Catharina ofta tipsar om är LÄSK-pärmen (LÄSK=läs och skriv). Den finns tillgänglig på nätet och är nyttig för främst föräldrar men även för skolor. Catharina trycker på att kunskap är A och O, både hos föräldrar men framförallt ute på skolor. Hon anser att hjälpmedel är en väldigt individuell fråga, där det är viktigt att alla lärare har kunskap och en positiv inställning till digitala studieverktyg.

– Man ska i tidig ålder inspirera barn och deras föräldrar till att använda verktygen. En elev som behöver använda ett hjälpmedel bör få ett positivt bemötande från sina lärare. På samma sätt är det av stor vikt att det finns en IT-pedagog på alla skolor som kan hjälpa till om det skulle strula.

I år är Catharina en av de nominerade till Dyslexipriset. När vi frågar varför hon tror att hon har blivit nominerad, så är Catharina snabb med att säga att hon faktiskt inte vet, utan frågade en kollega om varför hon blivit det.

– Jag blev otroligt överväldigad och glad för nomineringen. Jag känner nu lite extra att allt jag har gjort faktiskt har haft ett stort värde. Min kollega Eva motiverade nomineringen med att jag är en eldsjäl som lägger ner ett stort arbete, har ett bra bemötande och tar kontakt med och ser människor. Det leder till att medlemmar nog känner att de får den hjälp de behöver, avslutar Catharina.

Catharina är en av de tre nominerade till Dyslexipriset 2018. Intervjuer med de tre nominerade kommer att publiceras löpande innan prisutdelningen. Publiceringen sker utan inbördes ordning.